Projecten Certificates PL

Certyfikacja

Współpracujemy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi - krótka prezentacja i linki do stron głównych poniżej. Część naszych szkoleń kończy się egzaminem zgodnym z normą certyfikacji osobistej ISO 17024.

Jesteśmy członkiem EiiF Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych, której głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat korzyści ze stosowania izolacji w przemyśle. Również w Polsce nawiązujemy współpracę instytucjami ściśle związanymi z branżą przemysłową, budowlaną i edukacyjną. Uzyskaliśmy Potwierdzenie z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na wykonywanie szkoleń monterów rusztowań. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Świadczymy usługi doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, podnosimy kwalifikacje zawodowe. Jako jednostka zrejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych oferujemy szkolenia dla osób bezrobotnych; osób, które chcą się przekwalifikować lub zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez nabycie nowych umiejętności.

Scaffolding Training Europe logo
Scaffolding Training Europe
eiif_logo
EiiF

EiiF

European Industrial Insulation Foundation - Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii. Jej misją jest propagowanie wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania izolacji, takich jak: redukcja emisji CO2 i zrównoważony, nienaruszający równowagi ekologicznej rozwój przemysłu. Stworzony przez EiiF audyt TIPCHECK bada skuteczność systemów izolacji termicznych.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
IMBIGS
IMBIGS

IMBIGS

Misją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie mechanizacji, w budownictwie, w górnictwie skalnym oraz w ochronie środowiska poprzez opracowywanie nowych maszyn, technologii, projektów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami z jednoczesnym wdrażaniem tych rozwiązań innowacyjnych przy współpracy z przemysłem.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
rejestr-instytucji-szkoleniowych
RIS

RIS

Rejestr Instytucji Szkoleniowych pomaga pracownikom oraz klientom urzędów pracy zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą wybrać szkolenie i skorzystać z funduszy publicznych w celu podniesienia kwalifikacji, czy zmiany zawodu.RIS jest bazą danych zawierającą informacje o tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
pigr
PIGR

PIGR

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jest jedyną w Polsce organizacją, której podstawową działalnością są rusztowania. Jako organizacja samorządu gospodarczego, PIGR zrzesza firmy związane z branżą rusztowań: producentów, firmy wynajmujące i montujące rusztowania, firmy handlowe, szkoleniowe, zajmujące się projektowaniem rusztowań i inne. Jest członkiem Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG)

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
vsb-logo
VSB

VSB

Działalność firmy szkoleniowej VSB jest związana z przemysłem budowlanym, chemicznym, petrochemiczny po sektor energetyczny oraz offshore, gdzie codziennie montowany i używany jest sprzęt w celu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy na wysokości. Aby przekazywana wiedza była na najwyższym poziomie firma współpracuje z uznanymi i doświadczonymi partnerami.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
logo%20IQC
IQC

IQC

IQC uznawane jest przez SVWOH jako centrum egzaminacyjne dla wszystkich profili kompetencyjnych związanych z rusztowaniami. Egzaminy są przeprowadzane i oceniane przez IQC, a jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, wydawany i rejestrowany jest certyfikat kompetencji zawodowych. IQC przeprowadza egzaminy zgodnie z normą certyfikacji personelu ISO 17024.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
dnv-gl%20logo
DNV-GL

DNV-GL

Jednostka certyfikacyjna DNV-GL czuwa, aby wszystkie certyfikaty kompetencji zawodowych wydawane były w zgodzie z uznawanym międzynarodowym standardem akredytacji ISO 17024. Kontroluje proces egzaminacji, oceny i certyfikacji we wszystkich uznawanych centrach ezaminacyjnych. Oprócz tego centra egzaminacyjne sprawdzane i oceniane są poprzez coroczne audyty.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe
svwoh-logo-kleur
SVWOH

SVWOH

SVWOH skupia się na poprawie kompetencji zawodowych osób pracujących na wysokości. W tym celu SVWOH zarządza systemem certyfikacji oraz dokumentacją dotyczącą wymaganych kwalifikacji, na podstawie których przeprowadzane są egzaminy. SVWOH zarządza centralną bazą danych egzaminacyjnych. Jednostka ta gwarantuje jakość zawartości egzaminów.

Zobacz kursy
Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2019 | All rights reserved
Warunki i zasady | Ograniczenie odpowiedzialności | Skargi | Polityka prywatnosci

Mapa strony | Designpro.nl | Z-IM