INSPEKCJA

STE wyróżnia kilka stopni inspektorów, w zależności od zapotrzebowania oraz poziomu docelowego projektu. Aby spełnić wymagania klienta i upewnić się, że zadanie będzie wykonane z należytą pieczołowitością, przydzielamy inspektora z odpowiednim doświadczeniem. Poniżej przedstawiony został podział na stopnie Inspektorów ds. eksploatacji rusztowań.

Stopień 6+ (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Bada poważne wypadki (zawalenie rusztowań z poważnymi skutkami)
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 5 stopnia.

Stopień 6 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Bada wypadki (z minimalnymi skutkami)
 • Sporządza i analizuje procedury dotyczące pracy na wysokości/rusztowaniach w oparciu o aktualne przepisy prawa i regulacje oraz doradza klientom w tym zakresie
 •  Pomaga przy sporządzaniu kontraktów
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 5 stopnia.

Stopień 5 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Przeprowadza inspekcje bardzo skomplikowanych rusztowań
 •  Odpowiada za realizację kontraktów

 • Analizuje i wdraża procedury

 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 4 stopnia.

Stopień 4 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Przeprowadza inspekcje skomplikowanych rusztowań
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą rusztowania, finansów, itp. 
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 3 stopnia.

Stopień 3 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Prowadzi proste czynności administracyjne związane z finansami dotyczącymi rusztowań (o ile zostaną wskazane przez klienta)
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 2 stopnia.

Stopień 2 (młodszy inspektor z co najmniej 5-letnim doświadczeniem)

 • Posiada zakres wiedzy i obowiązków jak Inspektor 1 stopnia

Stopień 1 (młodszy inspektor, bez doświadczenia)

Posiadający certyfikat Inspektora ds. eksploatacji rusztowań oraz spełniający wszystkie wymagania określone w kryteriach egzaminacyjnych SVWOH (fundacji zajmującej się bezpieczeństwem pracy na wysokości), ale bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem jako Inspektor ds. eksploatacji rusztowań.

 • Zna terminy używane w branży rusztowaniowej i potrafi je wyjaśniać
 • Zna różne rodzaje materiałów i części stosowanych do budowy rusztowań oraz potrafi wyjaśnić ich funkcji
 • Potrafi nazwać różne rodzaje używanych rusztowań i zna ich zastosowanie
 • Zna podstawowe zasady dla użytkowników rusztowań
 • Jest w stanie ocenić prawidłowe zastosowanie ogólnych zasad, regulacji i wymogów bezpieczeństwa związanych z montażem, modyfikacją oraz demontażem rusztowań
 • Zna wymogi prawne i jest w stanie sprawdzić ich przestrzeganie
 • Jest w stanie ocenić wytrzymałość, sztywność i stabilność standardowych rusztowań w oparciu o normy oraz praktyczne zasady
 • Potrafi ocenić jakie środki ochrony indywidualnej powinny zostać zastosowane, czy są one w dobrym stanie oraz czy są właściwie stosowane.
 • Wie jak powiadamiać o sytuacjach niebezpiecznych na rusztowaniach oraz raportować je.
 • Jest w stanie ocenić wytrzymałość, sztywność i stabilność wszystkich rusztowań w oparciu o rysunki
 • Potrafi dokonywać inspekcji (stalowych) materiałów używanych do budowy rusztowań w odniesieniu do obowiązujących kryteriów i norm. 
 • Potrafi oceniać bezpieczeństwo rusztowań we wszystkich fazach
 • Potrafi sporządzać szkice konstrukcyjnych środków naprawczych lub zastępczych
 • Posiada wiedzę z zakresu prawnych aspektów odpowiedzialności dotyczącej rusztowań.

Direct contact

Scaffolding Training Europe logo
Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2020 | All rights reserved
Warunki i zasady | Ograniczenie odpowiedzialności | Skargi | Polityka prywatnosci

Mapa strony | Designpro.nl | Z-IM

popup Tekst

UPDATE CORONA-VIRUS

 

UPDATE 07-05-2020

Eerste trainingen gestart volgens Protocol Covid-19. Klik hier voor meer informatie

UPDATE 01-05-2020

STE begint weer met klassikale trainingen. Klik hier voor meer informatie

 

UPDATE 24-04-2020

Digitale trainingen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie

UPDATE 08-04-2020

Zoals reeds eerder vermeld hebben wij achter de schermen niet stil gezeten: STE goes digital!

Voor meer toelichting en aanbod klik op deze link.

Update 01-04-2020

Wegens de huidige besluitvorming van het kabinet, zijn wij ook genoodzaakt om tot 28 april 2020 geen trainingen fysiek uit te voeren. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om online diverse trainingen door te kunnen laten gaan. We houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Update vanuit SVWOH:

Dispensatieregeling persoonscertificering

 

 

Scaffolding Training Europe logo
Scaffolding Training Europe