INSPEKCJA

STE wyróżnia kilka stopni inspektorów, w zależności od zapotrzebowania oraz poziomu docelowego projektu. Aby spełnić wymagania klienta i upewnić się, że zadanie będzie wykonane z należytą pieczołowitością, przydzielamy inspektora z odpowiednim doświadczeniem. Poniżej przedstawiony został podział na stopnie Inspektorów ds. eksploatacji rusztowań.

Stopień 6+ (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Bada poważne wypadki (zawalenie rusztowań z poważnymi skutkami)
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 5 stopnia.

Stopień 6 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Bada wypadki (z minimalnymi skutkami)
 • Sporządza i analizuje procedury dotyczące pracy na wysokości/rusztowaniach w oparciu o aktualne przepisy prawa i regulacje oraz doradza klientom w tym zakresie
 •  Pomaga przy sporządzaniu kontraktów
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 5 stopnia.

Stopień 5 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Przeprowadza inspekcje bardzo skomplikowanych rusztowań
 •  Odpowiada za realizację kontraktów

 • Analizuje i wdraża procedury

 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 4 stopnia.

Stopień 4 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Przeprowadza inspekcje skomplikowanych rusztowań
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą rusztowania, finansów, itp. 
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 3 stopnia.

Stopień 3 (starszy inspektor z co najmniej 10-letnim doświadczeniem)

 • Prowadzi proste czynności administracyjne związane z finansami dotyczącymi rusztowań (o ile zostaną wskazane przez klienta)
 • Ponadto posiada zakres wiedzy i obowiązków dla inspektorów od 1 do 2 stopnia.

Stopień 2 (młodszy inspektor z co najmniej 5-letnim doświadczeniem)

 • Posiada zakres wiedzy i obowiązków jak Inspektor 1 stopnia

Stopień 1 (młodszy inspektor, bez doświadczenia)

Posiadający certyfikat Inspektora ds. eksploatacji rusztowań oraz spełniający wszystkie wymagania określone w kryteriach egzaminacyjnych SVWOH (fundacji zajmującej się bezpieczeństwem pracy na wysokości), ale bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem jako Inspektor ds. eksploatacji rusztowań.

 • Zna terminy używane w branży rusztowaniowej i potrafi je wyjaśniać
 • Zna różne rodzaje materiałów i części stosowanych do budowy rusztowań oraz potrafi wyjaśnić ich funkcji
 • Potrafi nazwać różne rodzaje używanych rusztowań i zna ich zastosowanie
 • Zna podstawowe zasady dla użytkowników rusztowań
 • Jest w stanie ocenić prawidłowe zastosowanie ogólnych zasad, regulacji i wymogów bezpieczeństwa związanych z montażem, modyfikacją oraz demontażem rusztowań
 • Zna wymogi prawne i jest w stanie sprawdzić ich przestrzeganie
 • Jest w stanie ocenić wytrzymałość, sztywność i stabilność standardowych rusztowań w oparciu o normy oraz praktyczne zasady
 • Potrafi ocenić jakie środki ochrony indywidualnej powinny zostać zastosowane, czy są one w dobrym stanie oraz czy są właściwie stosowane.
 • Wie jak powiadamiać o sytuacjach niebezpiecznych na rusztowaniach oraz raportować je.
 • Jest w stanie ocenić wytrzymałość, sztywność i stabilność wszystkich rusztowań w oparciu o rysunki
 • Potrafi dokonywać inspekcji (stalowych) materiałów używanych do budowy rusztowań w odniesieniu do obowiązujących kryteriów i norm. 
 • Potrafi oceniać bezpieczeństwo rusztowań we wszystkich fazach
 • Potrafi sporządzać szkice konstrukcyjnych środków naprawczych lub zastępczych
 • Posiada wiedzę z zakresu prawnych aspektów odpowiedzialności dotyczącej rusztowań.

Direct contact

Scaffolding Training Europe logo
Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2019 | All rights reserved
Warunki i zasady | Ograniczenie odpowiedzialności | Skargi | Polityka prywatnosci

Mapa strony | Designpro.nl | Z-IM