Richtlijn steigers geactualiseerd

1 juni 2012

Naar verwachting voltooit de redactiecommissie van de Richtlijn Steigers nog voor de vakantieperiode de actualisering van de Richtlijn Steigers, hierbij ondersteund door de constructeurs van de VSB-leden en de diverse commissies van VSB en Komat.Belangrijke wijzigingen zijn niet alleen inhoudelijkte verwachten, maar vooral ook voor wat betreft de werkingssfeer die wordt uitgebreid naar de (petro-)chemische industrie, de energiesector en het scholingsveld.

Breed draagvlak

In 2011 en het voorjaar van 2012 is namens de Richtlijn Steigers overleg gevoerd met vertegenwoordigers uit de (petro-)chemie en de energiesector, in goede afstemming met alle betrokken partijen die de Richtlijn tot dusverre inhoud en draagvlak hebben gegeven. De verwachting is dat de geactualiseerde versie ook zal worden geaccordeerd en erkend door koepelorganisaties, zoals VNCI en VNPI. Daarmee is ook het draagvlak van de richtlijn belangrijk vergroot. Wat volgt is een informatiecampagne, die de VSB en Komat al in de 'steigers' hebben staan en waarmee alle betrokkenen in de (petro-)chemie en energiesector zullen worden geïnformeerd. Opdrachtgevers, steigerbedrijven, Inspectie SZW en andere betrokkenen bij de toepassing van steigers beschikken over een eensluidend document, waarin niet alleen de actuele stand van de techniek is opgenomen, maar waarin ook taken en verantwoordelijkheden eenduidig zijn vastgelegd.Verbetering van kwaliteit, veilig werken en effi ciënt bouwen zijn de ingrediënten die steigermontage tot een specialistisch vakgebied maken.

Scholing

De Richtlijn Steigers wordt ook op het gebied van scholing nader uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer de Kwalifi catiedossiers die in samenwerking met Fundeon ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en wetenschappen zijn opgesteld. Het hoofdstuk wordt verder uitgewerkt en moet een einde maken aan de onduidelijkheid die er momenteel bestaat over erkenning van diploma's, scholingstrajecten, certifi cering etc. Doel van het hoofdstuk is erkenning van het specialistische beroep van steigermonteur, maar ook het duidelijk maken welke positie de inspecteur en toezichthouder hebben in het steigerbouwproces. Verder worden technisch-inhoudelijk de actuele weten regelgeving, Eurocodes en andere actuele normen verwerkt, waaronder die ten aanzien van windbelasting en aarding en onderwerpen als de bouwlift. Via de media, gerichte voorlichting en de portal www.richtlijnsteigers.nl zal de geactualiseerde Richtlijn Steigers wereldkundig worden gemaakt.

Terug

Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2022 | All rights reserved
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Klachtenregeling | Privacyverklaring| Cookieverklaring

Sitemap | Designpro.nl | Z-IM