Eerste trainingen gestart

7 mei 2020

Protocol Covid-19 

 

Iedereen wordt op de een of andere manier geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19. Wij als STE ook! Tijdens de intelligente lockdown hebben we als team hard doorgewerkt om u als cursist in de nieuwe ‘anderhalve-meter-economie’ weer zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Onze kennis en kunde is weer bijgespijkerd. Onze lesstof en leermiddelen zijn weer geactualiseerd. Ons trainingscentrum is weer opgefrist. We zijn gestart met online trainingen. Gewoon te veel om op te noemen… We zijn er klaar voor!

 

Om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen, hebben we onderstaande maatregelen genomen.

 

Wij houden ons aan de instructies van de overheid:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Geef andere mensen géén hand.
 • Was regelmatig je handen.
 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts.
 • Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte.
 • Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.

 

Wat doen wij nog meer?

 • Bij de hoofdingang (de voordeur) hangt een korte instructie.
 • Achter de balie hangt een digitaal informatiebord met een korte instructie (Barendrecht).
 • Op de deuren van de trainingsruimtes hangt een korte instructie.
 • Ons trainingscentrum is zo ingericht dat iedereen zich goed kan houden aan de basisregel van 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Per trainingsruimte zijn de beschikbare leerplekken volledig ingericht en voorzien van alle middelen die nodig zijn voor het volgen van de training zodat het heen en weer lopen zo veel mogelijk beperkt wordt.
 • De trainingsruimtes zijn niet afgesloten om groepsvorming bij de deur te voorkomen.
 • Bij meerdere groepen tegelijk worden de pauzes in bloktijden gehouden.
 • Voor de lunchpauze worden aan de hand van een menulijst lunchpakketten samengesteld die in de lunchpauze afgehaald kunnen worden in de kantine. Let hiervoor op de instructies in de kantine.
 • Op trappen geldt éénrichtingsverkeer. De trap in het trappenhuis is bedoeld om naar boven te gaan en de trap in de trainingshal is bedoeld om naar beneden te gaan. Let hiervoor op de signalering.
 • Ook in de toiletruimtes houden we ons aan de basisregel van 1,5 meter afstand houden van elkaar. Dit houdt concreet in dat er maar 1 persoon de toiletruimte in mag.
 • In de toiletruimtes kun je handen wassen en zijn er wegwerpdoekjes om ze af te drogen.
 • Op diverse plekken zijn middelen beschikbaar om je handen te desinfecteren.
 • Ons trainingscentrum wordt regelmatig schoongemaakt met desinfecterende middelen.
 • De toiletruimtes, deurkrukken en trapleuningen worden meerdere keren per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd.
 • Elke cursist ontvangt dit protocol bij de uitnodiging voor de training. Bij de start van de training worden deze afspraken herhaald. Bij het niet houden aan deze afspraken wordt er eerst gewaarschuwd en vervolgens gehandhaafd. Zij die zich niet houden aan deze afspraken worden  verwijderd.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

 

Wat verwachten wij van u?

 • Kom via de hoofdingang (voordeur) van ons trainingscentrum naar binnen en ga via de trainingshal (achterdeur) weer naar buiten. Let hiervoor op de signalering.
 • Volg de korte instructie op bij de hoofdingang (voordeur).
 • Volg de korte instructie op het digitale informatiebord achter de balie (Barendrecht).
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen. Dit geldt ook bij het betreden en verlaten van ruimtes en het gebruikmaken van de kantine, automaten, toiletten en rookruimtes.
 • Geef andere mensen géén hand.
 • Was of desinfecteer regelmatig je handen.
 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts.
 • Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte.
 • Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Reis zo veel mogelijk alleen en bij voorkeur met eigen vervoer.

 • Neem voor de training geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen mee voor in de praktijkruimte. Er worden géén middelen meer verstrekt voor algemeen gebruik.
 • Als je uitgenodigd bent voor een inspectie-training, neem dan zelf geschikte handschoenen, een clipboard, een rolmaat en een schuifmaat mee. Er worden géén middelen meer verstrekt voor algemeen gebruik.
 • Volg de instructies van onze medewerkers op.

 

Houd jezelf aan de afspraken, neem je verantwoordelijkheid en corrigeer elkaar zo nodig!

 

Terug

Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2020 | All rights reserved
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Klachtenregeling | Privacyverklaring| Cookieverklaring

Sitemap | Designpro.nl | Z-IM