Dispensatieregeling Persoonscertificering

30 maart 2020

Wat is er aan de hand?


Veel opleiders en examencentra stellen hun opleidingen en examens uit tot die weer veilig kunnen plaatsvinden. Dat vinden we verstandig, want de veiligheid en gezondheid van deelnemers, docenten en examinatoren komt op de eerste plaats. Het gevolg is wel dat niet iedereen die dat wil, nu examen kan doen. En dat is vervelend als je diploma of certificaat binnenkort verloopt, of als je dat diploma of certificaat binnenkort zou moeten halen.


Welke maatregelen nemen we?


De huidige situatie rond het coronavirus zou zomaar langer kunnen gaan duren. Daarom neemt de SSVV de volgende maatregelen, die gelden voor alle diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register1 (hierna aangeduid als ‘diploma’):


1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.


2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.


4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.


5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.


Met deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt.
We zullen deze maatregelen vanaf morgenochtend communiceren via www.ssvv.nl en www.vca.nl. Ook zullen we op basis hiervan het vraag- en antwoordoverzicht op www.vca.nl/coronavirus actualiseren.


Tot slot
Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal. Laten we elkaar daarom zo goed mogelijk proberen te helpen. 

Terug

Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2021 | All rights reserved
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Klachtenregeling | Privacyverklaring| Cookieverklaring

Sitemap | Designpro.nl | Z-IM