Inspectie

Inspectie

STE werkt met gradaties van inspecteurs afhankelijk van de vraag en het beoogde niveau van de opdracht.

Per opdracht is het belangrijk om te kijken welke inspecteur geschikt is en voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Zo zorgen we dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten én dat we een commercieel scherp voorstel kunnen neerleggen.

Verschillende soorten gradaties van inspecteurs

Graad 6+  (senior inspecteur met minimaal 10 jaar ervaring) 

 • Zeer zware ongevallen onderzoek(ingestorte steigers met zware impact)
 • Alles van graad 1 t/m 6

Graad 6  (senior inspecteur met minimaal 10 jaar ervaring)                                          

 • Ongevallen onderzoek (ongevallen met lichte impact)

 • Opstellen/doornemen/adviseren klanten m.b.t. procedures werken op hoogte/steigerbouw aan de hand van de geldende wet- en regelgeving

 • Contracten (helpen) opstellen, stap voor stap kunnen lezen/begrijpen

 • Alles van graad 1 t/m 5

Graad 5  (senior inspecteur met minimaal 10 jaar ervaring)                                   

 • Inspecteren zeer complexe steigers

 • Doornemen en toepassen procedures

 • Contracten lezen en deze toe kunnen passen

 • Alles van graad 1 t/m 4

Graad 4   (senior inspecteur met minimaal 10 jaar ervaring)                                       

 • Inspectie complexe steigers

 • Opzetten simpele administratie m.b.t. bijhouden steigers, financiën etc.

 • Alles van graad 1 t/m 3

Graad 3   (senior inspecteur met minimaal 10 jaar ervaring)                                          

 • Licht administratief werk t.b.v. financiën m.b.t. steigers (op aanwijzing klant) 

 • Alles van graad 1 en 2

Graad 2 (junior inspecteur met minimaal 5 jaar ervaring)                                               

 • Alles van graad 1

Graad 1 ( junior inspecteur, zonder ervaring)                                                               

In het bezit van een Steigerinspecteur certificaat en voldoet aan alle eind- en toetstermen vastgesteld door de SVWOH (Stichting Veilig Werken op Hoogte), maar weinig tot geen ervaring in het veld als steigerinspecteur. Men is bekend met en/of in staat tot:

 • In de steigerbouw gebruikte begrippen en kan deze verklaren

 • Verschillende soorten steigerbouwmaterialen en –onderdelen en kan de functie ervan verklaren

 • De diverse in gebruik zijnde types en soorten steigers met hun specifieke toepassingen te benoemen

 • Hoofdregels voor steiger gebruikers

 • Het beoordelen van de juiste toepassing van de grondregels, richtlijnen en veiligheidseisen in verband met (de)monteren, en modificeren van steigers

 • De wettelijke voorschriften en in staat om de naleving ervan te controleren

 • Sterkte, stijfheid, stabiliteit en safety van de standaard steigers te beoordelen a.d.h.v. normen en vuistregels

 • Het beoordelen welke PBM’s van toepassing zijn, of ze in goede staat zijn en op de juiste manier worden gebruikt

 • Onveilige werksituaties van de steiger aan te geven en daarover te rapporteren

 • A.d.h.v. tekeningen, alle steigers te beoordelen op sterkte, stijfheid en stabiliteit en vrij te geven voor gebruik

 • (Stalen) steigermateriaal te inspecteren aan de hand van bestaande criteria en normen

 • De veiligheid van steigers, in alle fasen, te beoordelen en richting te geven aan de corrigerende maatregelen

 • Het maken van schetsen met het oog op de corrigerende c.q. vervangende constructieve maatregelen

 • Op de hoogte van de juridische aspecten van het fenomeen steigerbouw met betrekking tot aansprakelijkheid

Wil je graag meer informatie ontvangen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Direct contact

Scaffolding Training Europe logo
Scaffolding Training Europe

Copyright © Scaffolding Training Europe 2021 | All rights reserved
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Klachtenregeling | Privacyverklaring| Cookieverklaring

Sitemap | Designpro.nl | Z-IM